Vragenlijst Veiligheidsmonitor basisonderwijs

De Veiligheidsmonitor is een vragenlijst-onderzoek naar sociale veiligheid op scholen. Aanvankelijk werd het onderzoek alleen in het voortgezet onderwijs afgenomen. Voor het ITS heb ik de vragenlijst van deze monitor grondig herzien, zodat deze nu ook geschikt is voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. Ook schreef ik een gebruikershandleiding voor leerkrachten die de vragenlijst in hun klas afnemen.

Opdrachtgever

ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Website: www.ru.nl/its